Szechenyi 2020

Környezetvédelem és vízvizsgálatok

Környezetvédelmi tevékenység – tanácsadáskornyezetvedelem

Hulladékgazdálkodás
- Jelentések készítése
- Képviselet a hatóságok felé

Környezetvédelmi jelentések és adatszolgáltatások készítése
szennyvíz, légszennyezőanyagok,talajvíz figyelő kutak esetében.
Környezetvédelmi zárójelentés készítée.

Felszín alatti víz, ipari-, csapadék-, öntöző-, ivóvíz és szennyvíz vizsgálat

Szabványok és egyéb hivatalos módszerek alkalmazásávalviz

Kalciumion
Magnéziumion
Összes keménység
Karbonátkeménység
Nemkarbonát-keménység
Lúgosság
Ammónium-tartalom
Nitrátion
Nitrition
Szulfátion
Szulfidion
Kloridion
Fluoridion
Foszfát
Mangántartalom meghatározása
Vastartalom meghatározás
Összes nitrogén
Szerves oldószer extrakt
Fajlagos vezetőképesség mérés
pH érték
Lebegőanyagtartalom meghatározás
Bepárlási maradék és összes oldott anyagtartalom
Permanganátos kémiai oxigénigény
Biokémiai oxigénigény n nap után
Szerves oldószer extrakt
EPH, TPH meghatározás
Telepszám 22 °C-on
Telepszám 37 °C-on
Továbbá egyéb, előre egyeztetett vizsgálatok